Skip to content

Km-registrering för registrering av antal körda km och under vilka tider. Vid varje start registreras en starttid och när bilen stått still minst 2min registreras en stopptid med antal km körda däremellan. När bilen börjar röra sig igen startas en ny körpost med en ny starttid osv. Körposterna rapporteras via GSM/GPRS till bokningssystemet där den kopplas till rätt bokning. Systemet räknar ut totalt antal körda km för bokningen och räknar ut total kostnad för bokningen baserat på tid och antal km.

Via bilens lokala km-puls
Det här är framför allt intressant om man använder vårt system med nyckel i bilen eftersom vi då redan har kontrollboxen för kommunikation i bilen och bara behöver koppla på en km-modul.
Km-registreringen sker då via fordonets lokala km-puls för att få så noggrann data som möjligt utan att vara beroende av GPS-täckning. Finns behov av att även se var bilen har åkt, var den stannat, var den är just nu, varning om den åkt utanför visst område (geofence) etc. så kan GPS kopplas på som tillval.

Via GPS-tracker
Har man inte nyckel i bilen och/eller vill ha GPS-funktioner och tycker det räcker med noggrannheten i km-registrering via GPS så är en enkel GPS-tracker oftast det billigaste alternativet. Den behöver bara kopplas in för att få ström, antingen via OBD-uttaget eller direkt från batteriet. Antenn för GPS-täckning och GSM/GPRS-täckning kan eventuellt behöva monteras vid behov.
Har ni redan GPS-tracker eller liknande utrustning i bilen (som rapporterar km och tider via GSM/GPRS) kan vi undersöka möjlighet att få in km-data från det systemet in till vårt bokningssystem för matchning mot bokningar.

Via ISA
ISA är ett system för att, i bilen (via display och/eller högtalare), visa gällande hastighet samt varna om man kör för fort.
Har man (eller vill installera) ISA-utrustning och tycker det räcker med noggrannheten i km-registrering via GPS kan vi rapportera km-data från vårt ISA-system in till vårt bokningssystem för matchning mot bokningar.
Läs mer om ISA och GPS-funktioner här: ISA, ECO & GPS.