Skip to content

Alkolås

Alkolås certifierade enligt CENELEC. Trådbundna 720 TAB och trådlösa 740 WAB.

Olika produkter som kan användas enskilt, kombinerade och med bilpoolsystemet. De här produkterna kan öka säkerheten och effektiviteten samt minska hanterings- och arbetskostnader.

Våra system för bilpool och fordonshantering. Bokningssystem, nyckelhantering, km-data m.m.