Skip to content
OM FÖRETAGET

Innova AB med systerföretag Mobilsystem AB har 15 års aktiv verksamhet inom området fordonshantering, s.k. Fleet Management. Företaget har idag en etablerad position med hög trovärdighet när det gäller mobil data och miljöbilsverksamhet. Mobilsystem AB har utvecklat såväl egen hårdvara som mjukvara, anpassad till marknadens behov, lagstiftning och moderna logistikrutiner. Vi har idag, efter en lång mognadsprocess, ett komplett system med enkla och stabila verktyg för daglig användning. Genom egen tillverkning har vi bra koll på prisnivåer, möjlighet till en snabb teknikutveckling och kundanpassningar.

Sammanlagt har vi levererat mer än 2000 fordonsinstallationer under de senaste åren. Detta har skapat en kunskapsbank med information om alla typer av fordon, allt ifrån enkla personbilar till komplicerade forskningsfordon. Företaget har en bred kunskapsbas och kan bistå med teknisk kompetens och assistans vid utvärderingar och faktainsamling.

FÖRETAGETS HISTORIK

Innova Startade 1978 som konsult och teknikföretag och utvecklade egna styrsystem för automation och terminaler för tidrapportering.
1990 började Innova jobba med besöksräknare för butiker, köpcentra, bussar etc. och har sedan dess utvecklat nya produkter och lösningar som nya sensor-tekniker och system för att räkna cyklar, bilar, lastbilar etc.
1999 köptes dotterbolaget Mobilsystem in och utvecklade lösningar för bilpool och fordonshantering.
2004 började vi utveckla alkolås och ISA system (för hastighetsvarning när du kör för fort).
Sedan dess har vi levererat våra system till kunder runtom i Sverige och utvecklat våra system tillsammans med våra kunder.
De senaste åren har vi utvecklat ett skalbart system för kombination av ISA, tracker, alkolås och bilpoolsystem med fokus på kostnadseffektivitet och enkel installation.